Služby

Vytváříme komplexní a 100% funkční softwarová řešení na míru.FF

Vývoj

Splnit cíle efektivně, rychle a s ohledem na budoucí změny.

Náš tým

Máme vlastní tým seniorních vývojářů pro .NET a Javu. Naši vývojáři mají zkušenosti z enterprise projektů pro naše zákazníky i z projektů, kde je třeba rychle, agilně dodat třeba i jen malou (ale důležitou) změnu.

Používají naše produkty či osvědčené komponenty třetích stran, aby zkrátili čas vývoje. 

Nejsme "jen kodéři", myslíme analyticky.Našim vývojářům není třeba vysvětlovat, že:

 • mají komentovat zdrojový kód
 • mají používat univerzální a rozšiřitelná řešení
 • mají provádět unit testy
 • mají myslet na bezpečnost

IT a softwarová architektura

Zajistit kvalitní technický návrh, připravený na změnu.

Náš tým

Víme, jak důležité je od počátku zvolit vhodnou architekturu vhodnou pro existující prostředí u zákazníka a připravit se na budoucí změny softwarového řešení. Naši softwaroví architekti dokážou zpracovat návrh řešení, podporovat analytiky nebo vést vývojáře. Vždy v zájmu zákazníka. Ať již jde o rozsáhlé enterprise (integrační) projekty nebo návrh zakázkového produktu.

Staráme se, aby každé řešení bylo připravené na změny.

O co se typicky postaraji naši architekti:

 • ve spolupráci s analytiky připraví návrh řešení či nového produktu
 • jsou nejbližšími spolupracovníky IT architektů našich zákazníků
 • dohlíží na bezpečnost (spolupracují s bezpečnostními experty)
 • vedou tým vývojářů

Analýza

Přesně vědět, jaké řešení a proč připravit.

Náš tým

Každý v našem analytickém týmu je schopen uvažovat byznysově i technicky. Analytici vědí, že musejí mít vždy na paměti obchodní cíle a myslet na uživatelskou přívětivost; také ale vědí, co je technicky či ekonomicky reálné a moderují diskusi (a očekávání) v zájmu zákazníka i dodavatele k co nejpřesnější dohodě.
Analytici nejsou omezeni na konkrétní metodiku, notaci či systém pro zpracování analýzy. Jsou přínosem pro agilní i waterfallové (fix time, fice price) projekty. Přistupují s respektem ke každému zákazníkovi a vždy jsou připraveni se učit (je to přirozenou součástí jejich práce).

Cílem není konzultace ani analýza, ale finální produkt.


Zvolené pracovní postupy jsou podřízeny charakteru každého projektu, požadavkům, zvyklostem firemní kultuře zákazníka, domluveným termínům a dalším faktorům.

4 kroky důsledné analýzy (projekt):

 • Vize - společně se zákazníkem definujeme, co od projektu očekává a co je nutné udělat pro úspěšný výsledek
 • Nabídka - podle náročnosti projektu stanovíme odhad pro nastavení rozpočtu
 • Identifikace funkčních specifikací - procesy, vlastnosti, chování aplikace (příklady užití), návrhy obrazovek, nároky na řešení apod.
 • Návrh řešení - úzká spolupráce analytika se softwarovým architektem

Testování

Vědět, že řešení splňuje očekávání.

Náš tým

Naši testeři mají vedle vlastního testování zkušenosti s technickou podporou a nasazováním řešení. Díky vhledu do fungování softwarových řešení dokáží rychle a přesně identifikovat problém.
Testeři jsou asertivní a neváhají postarat se o dořešení případné chyby ve spolupráci s ostatními členy týmu.

Kvalita dodávky musí být pod kontrolou.

Kompetence našich testerů:

 • ověřit soulad řešení s návrhem a očekáváním
 • identifikovat chyby a pomoci nalézt řešení opravy
 • whitebox i blackbox testování
 • identifikace a příprava testovacích scénářů

Projektový management

Starat se o spolupráci v celé její šíři.

Náš tým

Naši projektoví manažeři zažili již řadu úspěšných projektů, ale také takových, kde jsme museli čelit výrazným výzvám. Vnímají projekty v celé jejich šíři a dokážou myslet s ohledem na potřeby všech členů týmu.
Projektoví manažeři řídí "naši" (dodavatelskou) část týmu, avšak současně dokážou plánovat součinnosti spolupracovníků za stranu zákazníka. Dokážou zaručit úspěšnou dodávku i za obtížných či měnících se podmínek.

Musíme myslet dopředu, nezapomenout na nic důležitého a neustále odstraňovat překážky.

Zvolené pracovní postupy jsou podřízeny charakteru každého projektu, požadavkům, firemní kultuře zákazníka, domluvené metodice a dalším faktorům.

Z možností našich projektových manažerů:

 • Agilní neb watertfallový postup
 • Plán projektu, komunikační plán
 • Identifikace a mitigace rizik
 • Řízení změn

Release management

Připravit a uvést softwarové řešení do provozu.

Náš tým

Naši kolegové se postarají o přípravu releasu a jeho úspěšné nasazení. Samozřejmostí jsou všechny náležitosti (release notes, plánování, součinnost při smoke testech).

Do poslední chvíle dbáme, aby uživatelé mohli ve slíbeném termínu přistupovat ke službám.


Práce našich release specialistů zahrnuje:

 • přípravu releasu se všemi funkcionalitami k nasazení,
 • dokumentaci releasu, řešení,
 • evidenci všech releasů,
 • a hlavně úzkou spolupráci při nasazení běžně i mimo standardní pracovní dobu.

Technická podpora

Odstranit problém, pokud k němu dojde.

Náš tým

Tým technické podpory je připraven plnit SLA (smlouvu o podpoře, Service Level Agreement) prakticky v jakémkoliv rozsahu včetně 24/7. Členové týmu jsou přítomni u projektu od jeho začátku a jsou připraveni k odborné součinnosti včetně zásahu u zákazníka.

Řešíme cokoli, co může provoz softwarového řešení přinést.

Mezi činnosti technické podpory patří:

 • Převzetí nahlášeného problému
 • Stanovení týmu pracujícího na odstranění závady
 • Průběžná komunikace o stavu řešení problému se zákazníkem
 • Zajištění zásahu na místě u zákazníka v případě nutnosti

K nahlášení vzniklého problému můžete využít telefon či email, nebo také speciální systém pro sledování chyb. Sami však provozujeme dohledové centrum.