Produkty

Vyvíjíme a dodáváme IT řešení na zakázku. Používáme také univerzálnější technologie, které lze aplikovat na různé aplikace.

e-Banking

Nabízíme vytvoření softwarového řešení na míru i možnost využít naší propracovanou technologickou platformu OfficeLine obsahující před-připravené komponenty pro zkrácení doby na realizaci řešení. Integrujeme e-banking v rámci komplexních portálových řešení zahrnujících služby a produkty partnerských organizací našich zákazníků (investice, leasing, pojištění aj.).

PLATFORMA OFFICELINE

OfficeLine se napojuje skrze domluvená rozhraní na bankovní informační systém (core systém). Vzhledem k povaze většiny bankovních (core) systémů a nákladnosti úprav těchto systémů je běžné, že na straně OfficeLine implementujeme rozhraní přesně podle potřeb core systému (na bázi služeb REST či SOAP, skrze MQ, na úrovni databáze atd).  V každém případě je napojení bezešvé, služby (funkcionality) pro klienty či jiné typy uživatelů jsou on-line a dostupné 24/7.

OfficeLine nabízí propracovaný model pro nastavení dispozic (pro definici přístupu disponenta k produktům banky), segmentaci klientů, určení (společných či individuálních) balíčků služeb a volbu režimu zpoplatnění klienta nebo definici bezpečnostní politiky, jako je nastavení přístupu ke službám, jako jsou transakční limity a další.

OfficeLine je multi-kanálový. Jednou implementované funkcionality jsou dostupné více kanály, webové aplikace, mobilní aplikace, IVR, Call Centra aj.

Samozřejmostí je vysoká bezpečnost každého řešení elektronického bankovnictví na platformě OfficeLine. Doporučujeme zejména spojení elektronického bankovnictví (OfficeLine) s naším autentizačním serverem eCobra.

OfficeLine umožňuje například:

 • implementaci jakéhokoliv typu transakce,
 • nastavení dispozic pro definici přístupu oprávněné osoby k produktům,
 • segmentaci klientů,
 • určení společných či individuálních balíčků služeb,
 • volbu režimu zpoplatnění klienta,
 • definici bezpečnostní politiky,
 • nastavení notifikací.

Platforma vyhovuje různým obchodním modelům. Mezi základní služby patří Internetbanking sloužící ke správě bankovního účtu, provádění platebních transakcí a dalších služeb.

Internetové bankovnictví na platformě OfficeLine nabízíme ve třech variantách:

 • Internetbanking Mobile - základní verze optimalizovaná pro mobilní zařízení,
 • Internetbanking Corporate - rozšířená verze pro potřeby středních a větších klientů umožňuje realizaci vysokého počtu bankovních operací,
  schvalovací workflow nebo správu dispozic prováděnou klientem banky online,
 • Mobile Banking - alternativa klasického internetbankingu v podobě nativní aplikace pro operační systémy Android či iOS.

Silná autentizace

Implementujeme silnou autentizaci uživatele nebo autorizaci jeho požadavků. Řešíme single-sign-on do aplikací, adaptivní autentizaci, vše, co v této oblasti můžete potřebovat. Nabízíme vlastní produkty, autentizační server eCobra a autentizační aplikaci pro mobilní zařízení, eCobra Token. Úspěšně stavíme také na produktech třetích stran, jako je OneSpan nebo ForgeRock.

eCobra Server

eCobra Server dodáváme pro řešení samostatně stojících autentizačních serverů (integrovaných s B2C, případně B2B portály, elektronickým bankovnictvím apod.), nebo rovnou jakou součást našich portálových řešení (v takovém případě získá náš zákazník softwarové řešení pro dodání služeb, funkcionalit svým klientům, rovnou provázané se silnou autentizací).

eCobra Sever je určen pro všechny zákazníky požadující řešení silné autentizace, autorizace transakcí, aktivace autentizačních metod, autorizace přístupu ke službám a aplikacím

eCobra přináší již hotovou implementaci autentizačních metod:

 • Softwarové i hardwarové autentizační kalkulátory výrobci OneSpan (DIGIPASS®) a SafeNet.
 • eCobra Token - námi vyvinutou mobilní aplikaci pro silnou autentizaci.
 • SMS autentizaci.
 • GRID karty
 • Tabulky kódů (TAN).
 • Běžná statická hesla nebo PINy.
 • Náhodně vybrané pozice z hesla.

eCobra Token

eCobra Token je mobilní autentizační aplikace, "klíč" pro silnou autentizaci při přístupu ke službám a  aplikacím. 

Jak aplikace funguje?

Uživatel si aplikaci eCobra Token stáhne do svého mobilního zařízení a při prvním přihlášení vyplní aktivační údaje, které obdrží přes SMS nebo e-mailem, a zvolí si vlastní heslo pro přístup do eCobra Tokenu. Pokud chce, aktivuje si použití biometriky (otisku prstu), takže při používání eCobra Tokenu nemusí heslo zadávat.

Požádá-li o přihlášení do aplikace, server zašle tzv. PUSH zprávu do mobilního telefonu uživatele, eCobra Token se spustí a uživatel se ověří biometrikou, případně zadáním hesla. Pak již jen potvrdí své přihlášení. (Na pozadí eCobra Token generuje jednorázové heslo, které zasílá na server k ověření.) Je-li vše v pořádku, bude uživatel automaticky přihlášen.

Při autorizaci transakce či podepsání dokumentu je postup v zásadě stejný, odlišné je "pouze" to, že místo jednorázového hesla je generován kód závislý na transakci či datech dokumentu. Tím je jednak zajištěna obrana proti modifikaci kódu útočníkem (při tzv. MITM nebo MITB útoku), jednak je prokazatelné, co si uživatel přál autorizovat (podepsat).

Pro případ nedostupnosti datového připojení disponuje eCobra Token i režimem off-line  - ten se liší primárně v tom, že uživatel musí jednorázové heslo či kód manuálně vložit do aplikace, kam se chce přihlásit či kde si přeje provést autorizaci.

Důsledně dodržujeme princip WYSIWYS (uživatel vidí, co podepisuje).

Mobilní aplikace a komunikace

Od roku 2004 se zabýváme také vývojem mobilních aplikací pro bankovnictví pro Android nebo iOS (dříve i Windows Phone a Javu). Naše mobilní aplikace pro silnou autentizaci slouží jako klíče pro přístup ke službám vyžadujícím vysoký stupeň bezpečnosti a jsou používány klienty několika českých a slovenských bank.

V oblasti mobilní komunikace poskytujeme samostatné komponenty či rozhraní, které zajišťují následující služby:

 • Připojení k mobilním operátorům
 • Dobíjení předplacených karet
 • SMS brány

Zakázkové portály

Pokud si váš klient dal tu práci a někam se přihlásil, očekává, že vyřídí prakticky vše. Také vy potřebujete klientovi usnadnit přístup k co nejširší paletě služeb. Stavíme B2C i B2B zakázkové portály využívající silnou autentizaci, single-sign-on, stratifikaci služeb, segmentaci klientů nebo onboardingové procesy. Provádíme systémovou integraci pro taková řešení.


ePortál

Vyvinuli jsme integrované řešení ePortál, které dokáže propojit původně oddělené služby - konsolidovat neustále se rozvíjející nabídku produktů a integrovat postupně zaváděné softwarové aplikace.

ePortal znamená synergii:

 • pro provozovatele - výrazné zefektivnění procesů v podobě lepšího cílení nabídky díky možnosti získat více informací o potřebách klientů,
 • pro jejich uživatele (klienty) - konsolidaci produktů a služeb přístupných klientovi na základě jediného přihlášení a na jednom místě.

Díky propojení vybraných služeb a produktů mohou provozovatelé on-line služeb snáze podchytit obchodní případ jak u stávajícího, tak i potencionálního klienta - ePortál řeší onboarding.

ePortál rozlišuje služby přístupné registrovaným klientům a anonymním klientům

 • anonymní klient (prospekt)- provozovatel portálu reaguje na jeho žádost o produkt či službu a informuje jej o výsledku rozhodnutí.
 • registrovaný klient - při vstupu na stránky získá přístup ke všem svým dostupným službám.

Portál nejčastěji využívají zákazníci z finančních společností, kterým se osvědčil pro podporu prodeje termínovaných vkladů, platebních karet, spotřebitelských úvěrů, finančního leasingu nebo pojistných produktů.


eLeasing

eLeasing představuje softwarové řešení zjednodušující a urychlující proces vyřízení žádosti či smlouvy mezi více stranami (např. mezi prodejcem, leasingovou společností a zákazníkem). Cílem eLeasingu je zkrácení času potřebného pro vyřízení obchodního případu na minimum.

eLeasing, zjednodušeně:

 • vyhodnotí bonitu klienta (platební morálku),
 • ověří platnost dokladů totožnosti,
 • zjistí případná finanční rizika.

Díky univerzální koncepci produkt mohou využít nejen leasingové společnosti, ale také poskytovatelé spotřebitelských úvěrů a státní správa, kde eLeasing urychlí vyřízení žádostí mezi jednotlivými institucemi.

eLeasing umí:

 • propojit všechny strany obchodního případu,
 • automaticky vyhodnotit rizikovost obchodního případu,
 • evidovat detailní informace o případu,
 • generovat všechny potřebné dokumenty.
Spolupracujeme

Spolupracujeme s několika partnerskými společnostmi, leadery v oblasti silné autentizace, identity managementu a elektronického podepisování. Jejich produkty integrujeme v rámci našich dodávek. Náš zákazník tak vedle všeho, co nabízí naše společnost, získá produkty a know-how podpořené skutečně světovými referencemi s miliony uživatelů.

OneSpan

OneSpan je již tradičně leaderem v oblasti silné autentizací díky rodině produktů DIGIPASS®. Je to ale především společnost neustále sledující vývoj bezpečnostních hrozeb v IT, rozvíjející své produkty a know-how, svými produkty pokrývající cloudová i on-premise řešení pro vše, co můžete potřebovat pro identity management, silnou autentizaci, adaptivní autentizaci a elektronické podepisování.

O produktech, technologiích a službách OneSpan

 • Již tradiční HW autentizační kalkulátory zůstávají oblíbení zejména mezi korporátními klienty nebo jako alternativa autentizačních mobilních aplikací.
 • Propracovaná řada produktů pro tvorbu mobilních autentizačních aplikací nám (vám) umožní řešit bezpečnost uživatelů skutečně komplexně a uživatelsky přívětivě, přitom rychle (OneSpan dobře ví, jak důležité je usnadnit uživatelům aktivaci aplikací, jak ji zabezpečit, jak skórovat kontext autentizace a podle něj rozhodovat, jak silné ověření je zapotřebí).
 • Unikátní technologie CRONTO® umožňuje nahradit obyčejné QR kódy barevným kódem, který je rychleji snímán fotoaparáty, má vyšší kapacitu a přitom je šifrovaný.
 • IRM (FDS) řešení OneSpan umožňují analýzu dlouhodobého kontextu uživatele i okamžitého kontextu autentizace pro dosažení přesně vyvážené míry komfortu a bezpečnosti uživatele.
 • Samozřejmostí je kompatibilita se standardy, jako je PSD2 nebo EIDAS.

eSignLive

Řešení, patřící dnes do portfolia společnosti OneSpan nabízí vyřešený proces elektronického podepisování dokumentů bez požadavků na specifické vybavení uživatele. Řešení má mezinárodní reference a vynikající hodnocení ze strany specializovaných společností (Gartner).

eSignLive napříkad nabízí:

 • digitalizaci obchodních procesu,
 • více-krokové flow podepisování,
 • splnění kritérií EIDAS,
 • jednoznačné doložení vůle uživatele podepsat daný dokument,
 • řešení podpisu dokumentu bez nutnosti specifického vybavení na straně uživatele (certifikátu, autentizační aplikace a podobně),
 • on-premise i cloudová řešení.

ForgeRock

Identity management, silná autentizace (FIDO), autorizace přístupů, autentizační stromy, risk management a mnoho dalšího nabízí naše partnerská společnost ForgeRock v podobě on-premise i cloudových řešení.

ForgeRock například nabízí:

 • komplexní produktové vybavení pro identity management, adaptivní autentizaci, risk management,
 • nástroje pro auditování,
 • vynikající performance pro enterprise řešení,
 • škálovatlenost řešení,
 • high-availability, clusterting řešení (bezproblémové přidávání uzlů),
 • rychlou a efektivní technickou podporu pro systémového integrátora,
 • on-premise i cloudová řešení.
 • nástroje pro rychlé nasazení (deployment).