Vývoj

Lidé

Stabilní vývojářský tým je naší chloubou. V rámci naší firemní kultury se zaměřujeme na vyhledávání a výchovu mladých talentů.

Technologicky nejsme omezení ani uzavření, nicméně převážná většina našich projektů je orientována na užití:

 • MS .NET
 • ASP .NET
 • MS IIS
 • MS SQL

V rámci vývojového týmu pokrýváme role a zaměření zahrnující standardní oblasti:

 • Databáze, datový model.
 • Komunikační rozhraní (integrace s jinými aplikacemi).
 • Grafické uživatelské rozhraní (front-end).
 • Byznys logika (chování aplikace, workflow, stavy).
 • Bezpečnost.

Vzhledem k tomu, že se zabýváme jak vývojem vlastnich produktů, tak zakázkovým vývojem či modelem tzv.  body shop, v týmu identifikujeme role:

 • Solution architect vedle vlastního programování rozhoduje o koncepčních technických otázkách. Navrhuje způsob řešení složitějších funkcionalit nebo celých aplikací.
 • Vývojář - senior samostatně programuje širší funkční celky v souladu s koncepcí navrženou solution architectem.
 • Vývojář - junior programuje dílčí celky v návaznosti na činnost vývojáře - seniora.

Postupy

Uplatňujeme postupy založené na systematické analýze, kdy se vývoj řídí přesným zadáním a dopředu identifikovanými očekáváními jak v oblasti funkčních, tak v oblasti ne-funkčních požadavků. Máme rozsáhlé zkušenosti s technikami agilního vývoje, respektive extrémního programování, je-li v rámci daného projektu vhodné.

"Best practices"

Vycházíme zejména z doporučení RUP (Rational Unified Process), ovšem přizpůsobíme se jakékoli zákazníkem preferované metodice (v tomto směru máme bohaté zkušenosti z projektů pro zákazníky - společnosti - zavázané k dodržování firemních standardů).

Je pro nás samozřejmé, že:

 • Zdrojový kód je jasně a přehledně komentován.
 • Využíváme standardizované a automatizované unit-testy.
 • Využíváme "standardizované" komponenty v zájmu zkrácení času vývoje.
 • Navrhujeme otevřená, rozšiřitelná a konfigurovatelná řešení, neprovádíme"hardcoding".
 • Využíváme výhod SOA: Navrhujeme univerzální a transparentní rozhraní (XML/SOA, WCF...).

Nástroje

Používáme interní systém pro sledování úkolů a stavu jejich řešení. Systém je kromě specialistů technické podpory sdílen vývojáři a pracovníky, kteří řešení testovali. Žádné hlášení neunikne naší pozornosti.

Důsledně verzujeme zdrojové kódy i konfiguraci (Subversion, Trac).

Domů

Windows Azure, Windows Server 2008