Projektový management

Lidé

Naši projektoví manažeři znají celý proces vedoucí k realizaci softwarového řešení od zahájení až po nasazení řešení do rutinního provozu. Sami si vyzkoušeli různé role a mají porozumění pro potřeby všech zúčastněných. Právě díky tomu mohou efektivně splnit vše, co se od nich očekává:

  • Realisticky naplánovat projekt.
  • Sestavit a řídit projektový tým.
  • Koordinovat činnosti se zákazníkem nebo dalšími dodavateli.
  • Identifikovat rizika.
  • Zajistit náhradní plán.
  • Pružně zareagovat na měnící se potřeby zákazníků (zejména v případě delších projektů).

Postupy

Pracovní postupy jsou vždy do značné míry podřízeny charakteru projektu, požadavkům či zvyklostem a firemní kultuře zákazníka, termínům a dalším důležitým faktorům projektu. Naši projektoví manažeři usilují o to, aby byli v kontaktu se všemi členy projektového týmu na naší straně i na straně zákazníka.

Pokud zákazník nepreferuje jiný postup, sestaví náš projektový manažer - v případě většího projektu - projektový harmonogram již v době, kdy vznikne definice záměru projektu a posléze navrhuje jeho aktualizace podle potřeby.

Doporučujeme, aby rovněž již na začátku projektu byl stanoven komunikační plán pro oslovení všech účastníků projektu při řešení případných otázek či nesnází v zájmu hladkého postupu.

Základním prvkem jsou pravidelné koordinační schůzky, "status meetingy" a setkání s řídicím výborem zákazníka pro informování obou stran o stavu příprav v rámci projektu.

Náš projektový manažer sleduje čerpání rozpočtu projektu a vyhodnocuje případná rizika jeho přečerpání.

Úkolem projektového manažera je také zajistit optimální složení projektového týmu na naší straně, případně zastupitelnost (u déle trvajících projektů).

 "Best practices"

Vycházíme zejména z doporučení RUP (Rational Unified Process), případně PMBOK (Project Management Body of Knowledge), ovšem přizpůsobíme se jakékoli zákazníkem preferované metodice (v tomto směru máme bohaté zkušenosti z projektů pro zákazníky - společnosti - zavázané k dodržování firemních standardů).

Nástroje

Využíváme zejména aplikací z kancelářského balíku MS Office, produktu MS Project pro plánování nebo MS Project Server pro sledování čerpání našich kapacit.

 

Domů

Windows Azure, Windows Server 2008