Tvorba dokumentů

V rámci projektů pro své zákazníky jsme se opakovaně setkali s potřebou zajistit zpracování dokumentace na základě nativních dat vznikajících v námi dodaných aplikacích.

Integrujeme různá technická řešení (XEP, Microsoft Report Viewer), která zajistí převod uložených dat (XML) do podoby dokumentu s požadovanými grafickými vlastnostmi (PDF).

Data i finální výstup (dokument) jsou vždy od sebe odděleny, tedy lze na základě stejných dat zpracovávat různé dokumenty či reporty dle potřeby. Vytvoření vlastního dokumentu je automatizované, přitom stejná data, jaká jsou vložena do dokumentu, lze prohlížet v různých nezávisle řešených sestavách, vyhledávat, filtrovat, jakkoli dále zpracovávat.

Příklady

  • Bankovnictví: Výpisy z účtu.
  • Bankovnictví: Žádosti či smlouvy o založení termínovaného vkladu.
  • Spotřebitelské úvěry: Smlouvy o úvěrech.
  • Finanční leasing: Smlouvy o financování.
  • Pojištění: Pojistné smlouvy.
  • Pojištění: Doklady o pojištění (zelené karty).

 

Domů

Windows Azure, Windows Server 2008