DIGIPASS® for Mobile

DIGIPASS® for Mobile je řešen jako aplikace pro mobilní telefony se systémem iOS, Android nebo Blackberry. Generuje autentizační kódy (jednorázová hesla pro autentizaci) nebo MAC pro autorizaci. Nabízí též ověření protistrany na bázi verifikačního kódu. Vyžaduje zadání PINu.

 iPhoneVasco

Domů

Windows Azure, Windows Server 2008