Služby

Konzultace a analýza

Na začátku každého projektu i později v jeho průběhu se snažíme co nejlépe porozumět potřebám nebo očekáváním zákazníka. Náš analytik zjistí tyto požadavky, zdokumentuje je a po schválení zákazníkem je předá k realizaci našim vývojářům. Tím to ovšem nekončí; vždy hledáme optimální řešení a také nápady, které zákazníka obohatí.

Více informací

Vývoj

Vývoj jako služba musí mít vždy opodstatnění v podobě jasného obchodního přínosu pro zákazníka, proto je založen na kvalitní analýze. Samozřejmostí je ovšem nejen ochota řešit právě to, co zajímá zákazníka, ale také snaha doporučit technicky vhodná řešení nebo přijít s vlastními, pro zákazníka přínosnými myšlenkami.

Více informací

Projektový management

Náš projektový manažer se (spolu s analytikem) účastní pravidelných porad se zákazníkem nebo jiným způsobem pečuje o hladký průběh každého projektu. Úkolem manažera je také včas identifikovat a společně se zákazníkem řešit projektová rizika.

Více informací

Technická podpora

Specialisté naší technické podpory jsou připraveni napomoci řešit případnou provozní komplikaci, identifikovat potřebnou úpravu softwaru či jakkoli konzultovat se zákazníkem potřebný postup. Rozsah a způsob technické podpory je dán servisní smlouvou. Možný rozsah je i 24/7 (neustálá připravenost), možný způsob podpory je od ústní konzultace po zásah přímo na místě u zákazníka.

Více informací

Domů

Windows Azure, Windows Server 2008