ePortal

Rostoucí společnost od určitého momentu stojí před otázkou, jakým způsobem konsolidovat postupně se rozvíjející nabídku svých produktů a jak integrovat postupně zaváděné softwarové aplikace, které namnoze tvoří vysoce heterogenní prostředí.

ePortal01

CV produktu

ePortal vznikl jako odpověď na trend propojování původně oddělených služeb a stále se zvyšujících nároků na rychlé vyřízení obchodního případu. Pokud se již stávající či "jen" potenciální klient rozhodl vstoupit na stránky provozovatele on-line služeb, pak je pro okamžité podchycení obchodního případu nutné využít synergie mezi nabídkami spolupracujících společností a poskytnout komplexní servis.

ePortal svého provozovatele nikterak neomezuje, pokud jde o povahu či strukturu nabídky realizovaných služeb. Našim dosavadním zákazníkům se osvědčil pro podporu prodeje termínovaných vkladů, platebních karet, spotřebitelských úvěrů, finančního leasingu a pojistných produktů.

Koncepce

ePortal rozlišuje služby přístupné anonymním klientům od služeb určeným jen registrovaným klientům.

Anonymní klient žádá o produkt, načež provozovatel ePortalu rozhoduje o obchodním případu a informuje potenciálního klienta o výsledku (pro urychlení rozhodnutí zpracuje ePortal analýzu rizikovosti případu na základě dat z dostupných registrů).

Registrovaný klient vstoupí na stránky ePortalu, přihlásí se jednou ze smluvních autentizačních metod, načež ePortál zjistí klientovi dostupné služby a umožní mu k nim přístup v mezích určených bezpečnostní politikou.

ePortal sdílí řadu vlastností s produktem OfficeLine. Patří mezi ně propracovaná řešení pro zabezpečení přístupu nebo pro segmentaci klientů.

ePortal se integruje s aplikací určenou pro centrální řízení vztahů s klienty - CRM, případně sám splní úlohu aplikace, kde se soustředí klientská data. ePortal se napojí na všechny potřebné již existující softwarové aplikace (legacy systémy). Pro zajištění single-sign-on přístupu klienta do všech aplikací se ePortal integruje s autentizačním serverem (eCobra).

Výsledkem je konsolidace všech produktů a služeb přístupných klientovi v jediném bodě a na základě jediného přihlášení. Vedle zefektivnění procesů spojených s řízením vztahů s klienty, je přínosem pro provozovatele ePortalu možnost získat více informací o potřebách klientů (business intelligence)  a o to lépe cílit svou nabídku. Hlavním cílem ale je synergie služeb a produktů: Jakmile klient vstoupí na stránky ePortalu, získá přístup ke všemu, co mu provozovatel chce nabídnout. 

Technické vlastnosti

ePortal podporuje webové aplikace optimalizované pro určité skupiny uživatelů, jako je anonymní klient, klient, partnerská společnost, provozovatel a další. Implementuje různě definovaná workflow propojující tyto uživatele v zájmu co nejrychlejšího zpracování obchodního případu.

Takové řešení klade vysoké nároky na přizpůsobitelnost webových aplikací, robustní datový model, vysokou bezpečnost nebo možnost využití různých komunikačních rozhraní (SOA). Tyto nároky se nám podařilo splnit také díky využití vynikajících technologií společnosti Microsoft. O správnosti rozhodnutí svědčí, že se k takto postavenému řešení přiklání i naši zákazníci, kteří ePortalem s integrovaným elektronickým bankovnictvím na bázi poslední generace produktu OfficeLine nahrazují původní řešení elektronického bankovnictví.

Domů

Windows Azure, Windows Server 2008