eLeasing

Náš eLeasing umožňuje maximálně zjednodušit a urychlit proces vyřízení žádosti či smlouvy mezi více stranami, například zákazníkem, prodejcem a (leasingovou) společností zajišťující financování. Prodejce založí žádost, která projde schvalovacím procesem, poté je zpracována a zaevidována smlouva, dále je zahájeno financování. eLeasing urychluje vyřízení žádostí zejména tím, že sám zjistí (na základě zákazníkova doložitelného souhlasu) informace pro vyhodnocení finančního rizika (příklady: výpočet bonity klienta, ověření platební morálky u leasingových společností; ověření dokladu totožnosti).

Možnosti využití produktu spatřujeme i ve státní správě; vyřízení žádosti může probíhat například mezi institucemi.

CV produktu

eLeasing původně vznikl jako řešení pro společnosti nabízející svým klientům spotřebitelské úvěry a finanční leasing pro financování nákupu ojeté nebo nové dopravní techniky. Cílem eLeasingu bylo od počátku především zkrátit čas na vyřízení obchodního případu natolik, aby jeho provozovatel získal konkurenční výhodu. Vedle primárního finančního produktu tak musí eLeasing zprostředkovat i prodej pojištění k nakupované technice, takže se eLeasing zaměřuje nejen na prodej vlastních produktů svého provozovatele, ale i na prodej produktů spolupracujících společností.

Záměr byl úspěšně splněn a eLeasing se rychle stal špičkovým produktem na českém trhu.

eLeasing přitom dostal do vínku univerzálnější koncepci, díky které je vhodný i pro zákazníky, kteří svým klientům nabízejí jiné typy produktů pro financování, možnost financování jiných typů zboží, nebo jinak zaměřené (finanční) produkty.

Koncepce

eLeasing propojuje prodejce (dealera) předmětu financování, uživatele z financující společnosti zodpovědné za vyhodnocení a rozhodnutí obchodního případu, a uživatele zodpovědné za realizaci schválených obchodních případů.

eLeasing01

Proces vyřízení jednoho obchodního případu zahrnuje:

  1. Získání zákazníka: Prodejce připraví jednu či více nezávazných nabídkových kalkulací. Klientem zvolenou variantu pak převede do návrhu smlouvy.
  2. Otevření obchodního případu: Prodejce vytvoří návrh smlouvy (žádost o smlouvu), který předá financující společnosti.
  3. Zpracování žádosti: Financující společnost má okamžitě k dispozici výsledky automatizovaného vyhodnocení rizikovosti obchodního případu zpracované graficky v přehledné formě, takže je schopna kvalifikovaně rozhodnout během několika málo minut (nebo i rychleji).
  4. Završení obchodního případu: Financující společnost na základě schváleného návrhu smlouvy posléze zahájí financování.

eLeasing v rámci celého procesu eviduje detailní informace o obchodním případu, generuje potřebnou dokumentaci a slouží jako komunikační prostředek mezi zúčastněnými stranami.

Technické vlastnosti

eLeasing nabízí webové aplikace optimalizované pro dané typy uživatelů, jako je prodejce, uživatel zodpovědný za rozhodnutí obchodního případu, uživatel zodpovědný za dokončení (kompletaci) obchodního případu a další. Implementuje workflow propojující tyto uživatele v zájmu co nejrychlejšího zpracování obchodního případu. Vedle dat vzniklých přímo v eLeasingu, eLeasing sbírá a eviduje u obchodního případu i data z dostupných externích nebo interních databází.

Takové řešení klade vysoké nároky na přizpůsobitelnost webových aplikací, robustní datový model, nebo možnost využití různých komunikačních rozhraní (SOA). Tyto nároky se nám podařilo splnit také díky využití vynikajících technologií společnosti Microsoft.

Domů

Windows Azure, Windows Server 2008